desktopMenu

Mobile menu

  1. Orange
  2. Blue
  3. Purple
  4. Green
  5. Light Blue
  6. Dark Blue

Frontiers

CORONAVIRUS (COVID-19) - [cập nhật 16/03/20 9:35 sáng]  Khu học chánh quận Rankin đã kéo dài kỳ nghỉ xuân trong hai tuần. Tất cả các trường [và Frontiers] sẽ đóng cửa từ Thứ Hai, 16 tháng 3 đến Thứ Sáu, 27 tháng 3 theo khuyến nghị của Thống đốc Tate Reeves. Do đó, học phí của tháng 3 sẽ được chia theo tỷ lệ mỗi ngày học vào tháng 3 (bất kể con bạn đi học vào những ngày này, như vậy áp dụng cho học phí chung). Phần còn lại của học phí tháng ba sẽ được ghi có vào học phí khi chúng tôi trở lại. Chúng tôi sẽ không "dự thảo ngân hàng" học phí cho đến khi có thông báo mới. Cảm ơn bạn đã cho phép chúng tôi phục vụ bạn!